ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگری مراحل، مدارک، هزینه و قوانین مربوط به خود را دارد. قبل از اینکه به این موارد در رابطه با ثبت شرکت تعاونی بپردازیم کمی در مورد شرکت تعاونی صحبت کرده و سپس به بررسی موارد مربوط به ثبت شرکت تعاونی خواهیم پرداخت. اکثر Continue Reading

ثبت شرکت

بدون شک همه افراد حداقل یک بار کلمه شرکت و ثبت شرکت به گوششان خورده و با این کلمات آشنایی دارند. اما قصد داریم قبل از صحبت در رابطه با ثبت شرکت، تعریف ساده ای از شرکت را بیان نماییم. به زبان ساده شرکت به معنای شریک شدن است؛ یعنی Continue Reading