دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب

طبق قانون مالیاتی دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب اجباری است و شرکت ها به منظور خرید، فروش، انجام معاملات و خدمات باید از این کد اقتصادی استفاده کنند. اما کد اقتصادی چیست؟ کد اقتصادی شماره 12 رقمی منحصر به فردی است که معرف شرکت در سازمان امور مالیاتی کشور Continue Reading