ثبت شرکت خدماتی بازرگانی

خدمات بازرگانی شامل خدماتی از جمله خرید، فروش، صادرات، واردات و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی، ایجاد یا اعطای نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات، شرکت در نمایشگاه ها، سمینار ها و همایش های داخلی و خارجی و … می باشد. ثبت شرکت خدماتی بازرگانی نیز به منظور همین فعالیت ها Continue Reading

اخذ کارت بازرگانی

طبق قانون گمرک کشور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات فعالیت دارند، ملزم به اخذ کارت بازرگانی می باشند. در واقع اخذ کارت بازرگانی، مجوز تجارت در خارج از کشور می باشد. همچنین یکی دیگر از ضرورت های اخذ کارت بازرگانی، در Continue Reading