ثبت اختراع

ثبت اختراع به منظور اعطای حق اختراع به مالک آن و همچنین حمایت از اختراع وی انجام می شود. ثبت اختراع با اعطای گواهینامه حق امتیاز به مخترع از طرف مرکز مالکیت معنوی صورت گرفته و به مالک آن اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از اختراع خود بهره Continue Reading

اخذ شناسه ملی

طبق مصوبه هیات وزیران، اخذ شناسه ملی برای اشخاص حقوقی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ضروری است و بنابراین اشخاص حقیقی نیازی به اخذ شناسه ملی ندارند. اخذ شناسه ملی به منظور انجام معاملات و ارائه خدمات صورت می گیرد. همچنین اخذ شناسه ملی، قانونی بودن Continue Reading