ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت به معنی پایان یافتن فعالیت شرکت به هر دلیلی چه به صورت اختیاری و چه اجباری می باشد. در صورتی که شرکت شما فعالیتی ندارد و یا تعطیل شده است، باید نسبت به منحل کردن آن و همچنین ثبت انحلال شرکت در سامانه ی ثبت شرکت ها اقدام نمایید. بنابراین ثبت انحلال شرکت به منظور رسمی و قانونی شدن انحلال شرکت است که باید از طریق ثبت آن در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها و همچنین چاپ آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی انجام شود. اگر ثبت انحلال شرکت در سامانه انجام نشود، ممکن است آثار زیان باری از جمله ایجاد مالیات و بدهی های دیگر برای شرکت را به همراه داشته باشد که به منظور جلوگیری از این امر باید هر چه سریع تر نسبت به ثبت انحلال شرکت اقدام نمود.

در جلسه ی انحلال شرکت یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که می تواند از اعضای شرکت و یا خارج از آن باشد، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که مسئول تمام تعهدات شرکت در قبال افرادی که در دوران فعالیت شرکت با ایشان معامله داشته اند، می باشد. مدیر تصفیه موظف است تا دو سال به مطالبات و بدهکاری های شرکت نسبت به افراد پاسخگو باشد و به امور آن ها رسیدگی کند. توجه داشته باشید تا زمانی که ثبت انحلال شرکت انجام نشده و صرفا در جلسه مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد، تاثیری در تعهدات شرکت نسبت به افراد ثالث نخواهد داشت.

ثبت انحلال شرکت

اما شرکت ها به چه دلایلی منحل می شوند؟ عمده ترین دلایلی که ممکن است منجر به انحلال شرکت شود عبارتند از:

 • به انجام رسیدن هدف شرکت
 • غیر ممکن شدن هدف شرکت
 • منقضی شدن مدت فعالیت شرکت
 • ورشکستگی شرکت
 • رای مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به انحلال آن
 • حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت
 • تغییر وضعیت یکی از شرکا مانند فوت، فسخ و ..

مدت زمان ثبت انحلال شرکت پس از تنظیم صورتجلسه ی آن، فقط 5 روز می باشد. البته این محدودیت فقط برای شرکت های سهامی خاص اعلام شده و برای شرکت های دیگر محدودیت زمانی جهت ثبت انحلال شرکت در نظر گرفته نشده است. پس از ثبت انحلال شرکت و انجام تمام مطالبات و بدهی های آن دارایی های باقیمانده ی شرکت بین شرکا، سهامداران و ذی نفعان تقسیم می گردد.

نحوه ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است و فقط این مجمع می تواند با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت بگیرد. همان طور که گفتیم شرکت های سهامی خاص باید ظرف مدت 5 روز از تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت، نسبت به ثبت آن در سامانه ی ثبت شرکت ها اقدام نمایند ولی در رابطه با دیگر شرکت ها این محدودیت وجود ندارد.

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت، مدیر تصفیه جهت اقدامات بعدی انتخاب می شود. صورتجلسه انحلال شرکت نیز در این جلسه تنظیم شده و پس از امضا شدن آن توسط شرکا، سهامداران و مدیر تصفیه به همراه مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها از طریق اداره پست ارسال می گردد.

پس از دریافت مدارک و بررسی آن توسط اداره ثبت شرکت ها نوبت به مراجعه ی حضوری مدیر تصفیه و یا وکیل شرکت به اداره ی ثبت شرکت ها می رسد که این موضوع توسط این اداره و از طریق سامانه به اطلاع متقاضی می رسد. در این مراجعه ی حضوری باید پرداخت هزینه ی ثبت انحلال شرکت، امضای دفاتر مربوطه و تحویل مدارک انجام شود.

در آخر نیز بایستی انحلال شرکت از طریق چاپ آگهی آن در روزنامه رسمی و همچنین روزنامه شرکت به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

پس مراحل ثبت انحلال شرکت به صورت زیر می باشد:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت
 2. انتخاب مدیر تصفیه
 3. تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت
 4. ارسال صورتجلسه انحلال شرکت و دیگر مدارک مرتبط به اداره ثبت شرکت ها از طریق اداره پست
 5. اعلام مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت ها در سامانه
 6. مراجعه ی مدیر تصفیه یا وکیل شرکت به اداره ثبت شرکت ها جهت پرداخت هزینه، امضای دفاتر و تحویل مدارک
 7. آگهی ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت

توجه داشته باشید که پس از ثبت انحلال شرکت، مدیر تصفیه مسئول رسیدگی به تمام بدهی های شرکت می باشد و همچنین در تمام آگهی ها، اوراق و اسناد شرکت باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد.

مدارک لازم برای ثبت انحلال شرکت به شرح زیر می باشد:

 • صورتجلسه انحلال شرکت با امضای شرکا و مدیر تصفیه
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیر تصفیه
 • وکالتنامه در صورت داشتن وکیل برای انحلال شرکت
 • روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر آگهی دعوت شرکا در صورتی که تمام شرکا در جلسه انحلال شرکت حضور نداشته اند.

یکی از نکات مهم در ثبت انحلال شرکت ثبت ختم تصفیه است. ختم تصفیه به معنای وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها، و در نهایت تقسیم دارایی های شرکت بین اعضا می باشد. مدیر تصفیه تا یک ماه پس از ختم تصفیه فرصت دارد تا این امر را به اداره ی ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت اعلام کند. پس از چاپ آگهی ختم تصفیه در روزنامه نیز نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها حذف می گردد.

ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی

همان طور که در بخش های قبل توضیح دادیم، پس از ثبت انحلال شرکت باید این امر در روزنامه رسمی آگهی شود. همچنین علاوه بر روزنامه رسمی باید در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن به ثبت می رسد نیز آگهی شود. در واقع چاپ آگهی ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی آخرین مرحله از مراحل ثبت انحلال شرکت می باشد و هدف از آن اطلاع یافتن عموم مردم از منحل شدن شرکت است.

به منظور ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس www.rrk.ir مراجعه کرده و پس از ثبت نام و وارد کردن آدرس و کد پستی، هزینه آگهی را پرداخت نمایید. پس از پرداخت هزینه ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری آگهی منتشر می شود.

هزینه انحلال شرکت

هزینه انحلال شرکت ممکن است با توجه به دلیل انحلال آن که در بخش های قبل توضیح دادیم، متفاوت باشد. مالیات ، بدهی ها و قرض های شرکت از جمله هزینه های انحلال شرکت هستند. البته این هزینه ها مستقیما جزو هزینه ثبت انحلال شرکت نیست اما برای ثبت انحلال شرکت باید ابتدا بدهی های شرکت تسویه گردد.

هزینه چاپ آگهی ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار نیز از دیگر هزینه های مربوط به ثبت انحلال شرکت می باشد.

اگر با چگونگی ثبت انحلال شرکت آشنا نیستید، هوبا اینجاست تا تمام این مراحل را برای شما به انجام برساند. هزینه ثبت انحلال شرکت در هوبا را نیز می توانید به صورت قطعی و نهایی از طریق سامانه سرآمد هوبا مشاهده نموده و در صورت نیاز سفارش خود را ثبت نمایید.

سامانه هوشمندِ روزآمد و سرآمد هوبا، هرگونه ابهامی را در روند خدمات و هزینه‌های ثبتی‌، برطرف کرده است. این سامانه هوشمند هم از طریق سایت و هم از طریق اپلیکیشن در دسترس شماست.

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *