ثبت شرکت سهامی خاص

در سال های اخیر ثبت شرکت سهامی خاص در ایران رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. ثبت شرکت سهامی خاص به منظور فعالیت های تجاری و بازرگانی انجام شده و بنابراین شرکت سهامی خاص، شرکتی بازرگانی محسوب می شود. ثبت شرکت سهامی خاص نیز مانند ثبت شرکت های دیگر دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود است که در این مطلب قصد داریم در رابطه با آن صحبت کنیم.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟ شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری یا بازرگانی است که سرمایه ی آن تماما متعلق به اعضا و موسسین شرکت است و هر یک از صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام خود در قبال سود و زیان شرکت مسئولیت دارد. در شرکت های سهامی خاص حداقل تعداد سهامدار 3 نفر بوده و نیاز به تشکیل مجمع عمومی موسسین ندارند و همچنین پذیره نویسی در این شرکت ها انجام نمی شود.

از جمله قوانین و مقررات شرکت سهامی خاص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قبل یا بعد از نام شرکت حتما باید از واژه ی “سهامی خاص” استفاده کرد.
 • حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
 • 35 درصد از سرمایه شرکت سهامی خاص باید در حساب بانکی به نام شرکت پرداخت گردد.
 • شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند.
 • شرکت سهامی خاص باید حداقل 2 بازرس داشته باشد.
 • در شرکت سهامی خاص هیات مدیره و بازرسین نباید با یکدیگر نسبت فامیلی داشته باشند.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید به سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. مراحل ثبت شرکت سهامی را همراه با آموزش تصویری در ذیل مشاهده می نمایید.

 1. آدرس https://irsherkat.ssaa.ir/Design/EstablishmentRequest/Index.aspx  را در مرورگر خود وارد نمایید.
آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

2. در فرم باز شده اطلاعات متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص را وارد کرده و پس از تکمیل روی گزینه گام بعدی کلیک نمایید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

3. در بخش بعد باید نام های درخواستی برای شرکت خود را ثبت کنید. در این مرحله باید پس از درج اطلاعات هر نام درخواستی گزینه ثبت نام درخواستی را انتخاب کنید تا به جدول پایین این فرم اضافه شود. پس از وارد کردن تمام نام های درخواستی روی گزینه گام بعدی کلیک نمایید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

4. در این قسمت باید مدت و موضوع فعالیت را مشخص کنید. پس از تکمیل اطلاعات مدت فعالیت روی افزودن موضوع فعالیت کلیک کرده تا فرم مربوط به آن باز شود.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

5. در فرم باز شده اطلاعات زمینه های فعالیت را وارد نمایید. پس از درج اطلاعات هر فعالیت روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک کنید تا در جدول بخش قبل منتقل شود.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

6. پس از تکمیل این مرحله کد پیگیری 19 رقمی را در بالای صفحه مشاهده می کنید که در تمام مراحل دیگر نیز نمایش داده  خواهد شد.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

7. اگر قصد تغییر در اطلاعات موضوع فعالیت داشته باشید باید روی گزینه مشاهده کلیک کرده و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. پس از آن دوباره گزینه ثبت اطلاعات را انتخاب کرده و در صورت تکمیل این مرحله وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

8. در مرحله بعد باید اطلاعات مرکز اصلی شرکت را وارد کنید. پس از تکمیل گزینه گام بعدی را انتخاب کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

9. در این بخش باید اطلاعات سرمایه شرکت را تکمیل کنید. پس از درج هر نوع سرمایه گزینه ثبت شرمایه را انتخاب کرده تا وارد جدول پایین شود. در این بخش نیز برای ویرایش اطلاعات می توانید روی مشاهده کلیک کنید. پس از تکمیل انواع سرمایه وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

10. در این مرحله باید اشخاص را وارد کنید. به این منظور روی گزینه افزودن شخص جدید کلیک کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

11. در پنجره باز شده اطلاعات اشخاص دارای سمت در شرکت را وارد نمایید و پس از ثبت هر شخص گزینه ثبت اطلاعات را انتخاب کنید تا وارد جدول شود.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

12. در این مرحله اطلاعات اشخاص را مشاهده می کنید که برای ویرایش می توانید مشاهده را انتخاب کرده و پس از ویرایش روی ذخیره اشخاص تغییر کرده کلیک کنید. سپس وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

13. بخش بعد مربوط به وارد کردن سرمایه اشخاص است. در این بخش اطلاعات سرمایه هر شخص را وارد نموده و سپس گزینه ثبت سهام/سرمایه شخص را انتخاب کرده تا در جدول پایین بنشیند. پس از آن گام بعدی را انتخاب کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

14. مرحله بعد تکمیل سمت اشخاص است که با ثبت هر سمت شخص باید گزینه ثبت سمت شخص را کلیک کنید تا در جدول پایین ثبت گردد. سپس گام بعدی را انخاب کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

15. در این بخش باید اطلاعات نمایندگان قانونی شرکت را تکمیل کنید. پس از درج اطلاعات هر نماینده روی ثبت نمایندگی کلیک کرده و در آخر وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

16. مرحله بعد وارد کردن شعبه های شرکت است. پس از درج اطلاعات هر شعبه ثبت شعبه را انتخاب کنید و سپس گزینه گام بعدی را بفشارید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

17. در این قسمت باید اطلاعات سمت شعبه ها را وارد نمایید. پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت سمت شعبه کلیک کرده و گام بعدی را انتخاب کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

18. در این بخش باید اطلاعات روزنامه/سال مالی را تکمیل کنید. پس از درج اطلاعات هر روزنامه افزودن به لیست روزنامه های شرکت/موسسه را انتخاب کنید تا وارد جدول پایین شود. در جدول پایین جهت حذف هر روزنامه می توانید روی گزینه ضربدر کلیک کنید. پس از تکمیل روزنامه وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

19. در این مرحله باید متن صورتجلسه شرکت را بنویسید. پس از درج صورتجلسه وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

20. این مرحله باید متن اظهارنامه را وارد کنید. جهت استفاده از متن پیش فرض می توانید روی گزینه دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه کلیک کنید. پس از تکمیل متن اظهارنامه گام بعدی را کلیک کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

21. بخش بعد مربوط به اختیارنامه شعبه است که در صورتی که شعبه یک شرکت خارجی هستید باید این بخش را تکمیل کرده و سپس وارد گام بعدی شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

22. در این مرحله باید متن اساسنامه را وارد کنید. برای استفاده از متن اساسنامه پیش فرض می توانید گزینه دریافت متن اساسنامه را انتخاب کنید. پس از درج اساسنامه گام بعدی را انتخاب کنید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

23. بخش بعد مربوط به وارد کردن اطلاعات شرکتنامه است که می توانید با کلیک روی گزینه دریافت متن شرکتنامه از شرکتنامه های پیش فرض سایت استفاده کنید. پس از آن وارد گام بعدی می شوید.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

24. در مرحله آخر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص نمایش داده می شود که باید گزینه تایید مدارک مورد نیاز در سمت چپ را تیک زده و نسبت به تهیه ی این مدارک اقدام نمایید. سپس گزینه پذیرش نهایی را انتخاب کنید تا ثبت شرکت سهامی خاص شما نهایی شود. برای دریافت رسید نیز می توانید روی چاپ رسید پذیرش کلیک کنید. دقت داشته باشید که پس از انتخاب گزینه پذیرش نهایی، دیگر ویرایش اطلاعات امکانپذیر نخواهد بود.

آموزش تصویری ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک زیر را آماده نمایید:

 • کپی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین شامل شناسنامه و کارت ملی
 • اظهارنامه شرکت سهامی خاص با امضای موسسین در 2 نسخه
 • اساسنامه شرکت سهامی خاص با امضای موسسین در 2 نسخه
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای موسسین در 2 نسخه
 • اقرارنامه هیات مدیره مبنی بر عدم محرومیت از فعالیت های تجاری
 • اقرارنامه بازرسین مبنی بر نداشتن نسبت فامیلی نسبی یا سببی با مدیران شرکت
 • اطلاعات شرکت شامل سرمایه، لیست اعضا و سهامداران، درصد سهام، سمت ها، موضوع فعالیت، آدرس و کدپستی
 • اصل یا کپی وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
 • فیش بانکی پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت به حساب شرکت سهامی خاص در بانک
 • فیش بانکی پرداخت 40 هزار ریال به عنوان هزینه

اگر از سهامدار خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی برای ثبت شرکت سهامی خاص خود استفاده می کنید باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک مربوط به آن شامل کپی پاسپورت و اصل و ترجمه وکالتنامه برای شخص حقیقی و گواهی ثبت شرکت و اصل و ترجمه وکالتنامه برای شخص حقوقی را نیز ارائه دهید.

همچنین در صورت استفاده از سهامدار حقوقی، کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی، نامه ی معرفی نماینده و کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی نیز جزو مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص می باشد.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

اگر در مورد نحوه ثبت شرکت اطلاعات و تجربه کافی ندارید، بهتر است ثبت شرکت سهامی خاص خود را به ما بسپارید. هوبا با دارا بودن کارشناسان حرفه ای، در سریع ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب، ثبت شرکت سهامی خاص شما را به انجام خواهد رساند. هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در هوبا را می توانید از بخش خدمات محاسبه کرده و در صورت تمایل به صورت آنلاین اقدام به سفارش ثبت شرکت سهامی خاص نمایید.

با هوبا، ارائه دهنده ی خدمات آنلاین ثبت شرکت ، مسیری صاف و شفاف بدون نیاز به اطلاعات ثبتی را بپیمایید.

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *