هوبا ثبتهوبا ثبتهوبا ثبت
۰۲۱-۸۸۷۰۴۹۰۰
خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی، پلاک ۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۲

مهمترین وظایف مجمع عمومی در ایران چیست؟

وظایف مجمع عمومی

در همه شرکت‌ها الزامی‌ است که شرکا در اخذ تصمیمات کلی که به وسیله مدیران صورت می‌گیرد و همچنین روش‌های سالیانه و راهبرد اصلی مجموعه دخیل هستند. سهام داران شرکت‌ها مایلند از امور کلی شرکت مطلع شوند. مجمع عمومی تنها راهی است که سهام داران می‌توانند نظر خود را مطرح کنند. در این مقاله از سایت هوبا ثبت به تعریف و همچنین شرح وظایف مجمع عمومی می‌پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: ثبت شرکت

تعریف مجمع عمومی

نوعی از تشکل و مجمع است که برای عزل و انتخاب مدیران و همچنین تصویب و تحلیل گزارش‌های مالی تشکیل می‌گردد. طبق ماده 89 لایحه، این مجمع حداقل سالیانه یکبار باید تشکیل شود.

انواع مجمع عمومی کدامند؟

مجمع عمومی به سه دسته تقسیم می‌گردد. این سه گروه شامل:

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی

در ادامه به شرح وظایف مجمع عمومی عام خواهیم پرداخت.

پیشنهاد مطالعه: ثبت برند

انواع مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی

مجمع عمومی باید هر ساله یک مرتبه تشکیل شود. البته تشکیل این مجمع هر سال در چند نوبت هم امکان پذیر است، ولی حداقل سالیانه یکبار، تشکیل آن ضروری است. برای حضور به موقع و آگاهی از زمان تشکیل این مجمع، زمان بندی تشکیل این مجمع در اساسنامه شرکت باید قید شود.

بعضی از شرکت‌ها، گاها زمان تشکیل مجمع عمومی را نیز در اساسنامه شرکت خود معین می‌کنند. معمولا برای این تاریخ، روزهایی مانند 15 خرداد که مناسبت خاصی دارند را در نظر می‌گیرند. در این اساسنامه مطرح می‌گردد اگر روز تعیین شده مصادف با تعطیلی رسمی شد، تشکیل این مراسم به روز بعد موکول خواهد شد.

به طور کلی، طبق ماده 108 لایحه، هر آنچه که در صلاحیت وظایف مجمع عمومی موسس و فوق العاده نمی‌باشد، در صلاحیت عمومی عادی قرار می‌گیرد. وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

گزینش مدیران رده‌های بعدی

طبق ماده 108، مدیران شرکت ، توسط مجمع عمومی عادی و موسس گزینش می‌شوند. گزینش مدیران اولیه در شرکت‌های سهامی عام با توافق اکثریت سهام داران و همچنین دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی و موسس امکان‌پذیر است.

گزینش بازرسان رده های بعدی

طبق ماده 88 و 144 لایحه، یکی از وظایف مجمع عمومی این است که بازرسان شرکت هر ساله توسط مجمع عمومی عادی انتخاب شده تا به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. گزینش بازرسان اولیه در شرکت‌های سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر و همچنین در شرکت‌های سهام خاص نیز با توافق تمامی موسسان و سهام داران امکان پذیر است.

تقسیم سود و منافع به صورت اختیاری

تقسیم سود و منافع به صورت اختیاری

طبق لایحه 90، تقسیم سود بین سهام داران تنها بعد از تصویب مجمع عمومی ممکن است. در صورتی که منافع موجود باشد، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالیانه بین همه سهام داران الزامی است. منظور از این سود، سود قابل تقسیم می‌باشد، ولی هنوز منظور از این سود ویژه درست برداشت نشده و بین سود خالص و یا سود قابل تقسیم اختلاف نظر وجود دارد.

اندوخته قانونی طبق ماده 238 لایحه، قابل تقسیم نبوده و منظور از اندوخته و منافع در این ماده، اندوخته اختیاری است. طبق ماده 240 لایحه، در صورت عدم وجود سود، تقسیم آن معنایی ندارد. زمان تقسیم سود و همچنین اندوخته‌ و دارایی به صورت اختیاری، بعد از مصوب شدن حساب‌های مالی و تایید وجود سود در مجمع عمومی عادی می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: هزینه دریافت کد اقتصادی

انجام یا عدم انجام معامله مدیران یا مدیر عامل با شرکت

طبق ماده 131 لایحه، اگر معاملات مذکور در ماده 129 بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هنگامی

معاملات عمومی عادی قابل ابطال در دادگاه است که مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند.

معین کردن دستمزد برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره

طبق ماده 34 لایحه و بر اساس وظایف مجمع عمومی معین شده در این لایحه، مبلغ پرداختی به اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات، توسط این مجمع عادی بر اساس میزان حضور آنها معین می‌گردد. مجمع عمومی، مبلغ پرداختی را بر اساس ساعات حضور هر عضو هیئت مدیره در جلسات مزبور تعیین می‌کند.

مهمترین وظایف مجمع عمومی

حضور اعضای هیئت مدیره و اعضای غیر موظف در جلسات با هم تفاوت دارند. اعضای موظف هیئت مدیره به دلیل رابطه کاری با شرکت، به صورت مستمر حقوق دریافت می‌کنند. ولی اعضای غیر موظف، به دلیل اینکه تنها رابطه کاری آنها با شرکت، حضور در جلسات است، به ازای میزان ساعات حاضر در جلسات، حقوق دریافت می‌کنند.

تعیین میزان پاداش و سود برای اعضای هیئت مدیره

طبق ماده 134 مصوب شده در لایحه، در صورت پیشبینی اساسنامه، طبق وظایف مجمع عمومی، این مجمع می‌تواند نسبت مشخصی از سود خالص سالیانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای شرکت در نظر بگیرد. طبق ماده 241 این پاداش نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد، شرکت‌‎های سهام خاص از 6 درصد سود صاحبان سهام در همان سال تجاوز کند.

حقوق بازرس

تعیین این حقوق، طبق ماده 155 لایحه از وظایف مجمع عمومی بحساب می‌آید.

روزنامه کثیر الانتشار

هر کدام از مجامع عمومی عادی باید روزنامه کثیر الانتشاری را در قالب اطلاعیه و یا دعوت از سهام داران برای اطلاع از تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعدی منتشر کنند.

انتخاب بازرسان علی البدل و همچنین تصویب امور مالی نیز از وظایف مجمع عمومی عام محسوب می‌شود.

به این نوشته امتیاز دهید

پیام بگذارید